API

Elbia NIC umožňuje rýchlu integráciu do vášho informačného a predajného systému prostredníctvom plnohodnotného a jednoduchého API založeného na technológii Webservices s použitím protokolu SOAP. API rozhranie je stabilné, udržiavané a plne pripravené na okamžité použitie.

K API je zdarma dodávaná PHP knižnica, s ktorou bude integrácia do vášho systému hračkou. Bližšie informácie, dokumentáciu a samotnú kňižnicu nájdete na tejto stránke.